Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

malinove
oglądam domy we Włoszech na sprzedaż. muszę być bogata, żeby jeden mieć!
Reposted byamelinowa amelinowa

June 05 2017

malinove
Z różnych zupełnie przyczyn o wiele łatwiej jest nie czuć."
— M. Halber; "Najgorszy człowiek na świecie."

May 16 2017

malinove
czekam na wolniejszy tydzień, na lato, na urlop, na odcinek serialu, na Włochy, na rozmowy, na sen. czekam, a te wszystkie rzeczy jakby przebiegają gdzieś obok, jak już mają się zdarzyć. i znowu czekam, od nowa.

May 06 2017

malinove

April 12 2017

malinove
chudsza i smutniejsza chyba byłam szczęśliwsza
malinove
malinove
8893 419c 390
Reposted fromjasminum jasminum viaamelinowa amelinowa
1133 c55f 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaamelinowa amelinowa
malinove
od-po-cznij

March 17 2017

malinove
are you?
malinove
no cześć.

June 30 2015

malinove
jestem taka leniwa

June 29 2015

malinove

June 26 2015

malinove
chyba się ustatkowałam - coraz mniej mam do przemyślenia tutaj

May 26 2015

malinove
plan b

May 10 2015

malinove
2887 4765 390
what i need

March 23 2015

malinove
jaka piękna!
malinove
and if you're still breathing you're the lucky ones

March 05 2015

malinove
to nie tak

March 02 2015

malinove
0063 5a30 390
Reposted byEmiyaUnrealUnreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl